Voorwaarden

Op al onze transacties zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan vindt u onder "Voorwaarden" bovenaan de sitebalk bij het afrekenen of anders hier onder of  deze    KNOP

De vrachtkosten worden apart in rekening gebracht en bij een bepaald bedrag leveren we franco huis (binnen Nederland). Omdat er veel verschillende goederen worden aangeboden zijn er soms andere "franco huis grenzen" van toepassing. Mocht u één en ander eerst willen kortsluiten kunt u altijd mailen naar sales@dualshop.nl . Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen bij het kopen van items, zoals Micro SD kaartjes of patches (Kleding-Accessoires) die via de brievenbus kunnen worden bezorgd.

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Instructie voor ontbinding / herroeping (Consumenten)

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te herroepen. Dit is alleen op consumenten van toepassing, derhalve zijn overeenkomsten inzake partijgoederen daarvan

uitgesloten.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de gestelde termijn daarover mailen

Dualshop/Vogelpoel-Krommenie

Cole Porterhof 70

1628 TJ HOORN

Tel: 06 12239468   email:  sales@dualshop.nl

 

Wilt u dit recht op meer formele wijze uitoefenen, dan moet u ons

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.dualshop.nl Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van

het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop

u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Formulier vind u hier